Енфорсър ООД - Клиентска поддръжка | Home


  • Popular Articles

  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Промяна на основен лихвен процент в системата Енфорсър

   За да бъде изчислена коректно лихвата по изпълнителните дела, е необходимо да бъде зададен коректен размер на основният лихвен процент(ОЛП), определен от БНБ. Тъй като системата Енфорсър не комуникира централно с БНБ, всяка кантората на ЧСИ сама ...
  • ИССИ - необходими стъпки от ЧСИ за превеждане в готовност за синхронизация

         Във връзка с влязлата в сила НАРЕДБА № Н-1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ИССИ, необходимо е ЧСИ да извърши следните стъпки за да преведе кантората си и програмата Енфорсър в готовност за изпълнение на изискванията й за синхронизацията на данни.       ...
  • Деактивиране страна по изпълнително дело

   Този въпрос може да бъде зададен и по следния начин: Как мога да прекратя изпълнително дело само за един от длъжниците/взискателите? "Енфорсър" дава възможност страна по изпълнително дело да бъде направена неактивна. Предимства: Запазване на ...