Енфорсър ООД - Клиентска поддръжка | Home


  • Popular Articles

  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Промяна на основен лихвен процент в системата Енфорсър

   За да бъде изчислена коректно лихвата по изпълнителните дела, е необходимо да бъде зададен коректен размер на основният лихвен процент(ОЛП), определен от БНБ. Тъй като системата Енфорсър не комуникира централно с БНБ, всяка кантората на ЧСИ сама ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • ИССИ - необходими стъпки от ЧСИ за превеждане в готовност за синхронизация

   Във връзка с влязлата в сила НАРЕДБА № Н-1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ИССИ, необходимо е ЧСИ да извърши следните стъпки за да преведе кантората си и програмата Енфорсър в готовност за изпълнение на изискванията й за синхронизацията на данни. Стъпки ...
  • Изпращане на съобщение за дълг до длъжник

   Системата Енфорсър позволява изпращане на съобщение чрез електронна поща до длъжник за остатъчен дълг. Функцията служи за изпращане на напомнителни съобщения, когато длъжниците имат разсрочване на плащанията по образуваните срещу тях изпълнителни ...