Автоматично издаване на сметка/фактура след направено разпределение

Автоматично издаване на сметка/фактура след направено разпределение

Издаване на сметка/фактура след разпределение се извършва в раздел “Погасяване/Разпределение” в изпълнителното дело. Направеното разпределение се маркира, след което от бутона “Издай сметка за разпределение” се отваря формата за Сметка/Фактура. В нея по- голямата част от полетата са попълнени, като е важно да се обърне внимание на следните детайли:
 1. Вида на документа, който ще се издаде /данните са /
 2. Основание - по подразбиране е Изпълнително дело. Останалите опции се използват при издаване на сметка/фактура в случаите, когато документа не е свързан с изпълнително дело.
 3. IBAN - полето не се попълва автоматично. Избира се ръчно от падащото меню.
 4. Шаблона за печат - избира се от падащото меню бланката на издаваният документ.

 1. В панела на формата “Разпределения” се визуализира разпределението, за което се отнася издаваният документ.
 2. В панела на формата “Такси в сметката” се визуализират таксите, за които се издава сметката/фактурата. Това са таксите, които са погасени с направеното разпределение и те се попълват автоматично.

  • Related Articles

  • Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи: Сметка по чл. 79 Фактура комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура Кредитно известие Дебитно известие  Всички операции ...
  • Издаване на сметка/фактура без изпълнително дело/на трето лице/

   Процедура по издаване на сметка и фактура Процедурата по издаване на сметка и фактура се извършва по стандартния начин в раздел "Счетоводство" на глобалното меню-->подраздел "издадени сметки по чл.79 и фактури". Издаването на сметка/фактура е ...
  • Издаване на една фактура по множество изпълнителни дела

   Често взискателите образуват изпълнителни дела, с идентични такси. Системата "Енфорсър" позволява издаването на една обща фактура с отделни сметки по изпълнителните дела. Издаването на фактурата се извършва през раздела на системата "Регистър ...
  • Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

   Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави| Формата за банкова сметка съдържа следните полета: IBAN: - попълва се IBANa на банковата ...
  • Начисляване на такса за т.31

   Начисляването на такси по т.31 е идентично с начисляването на таксите по ИД, като тук е важно да се обърне внимание на няколко важни детайла: Дали за начисляваната т.31 ще бъде издадена Фактура или не. Голяма част от таксите начислявани по т.31 ...