Деактивиране страна по изпълнително дело

Деактивиране страна по изпълнително дело

Този въпрос може да бъде зададен и по следния начин:

Как мога да прекратя изпълнително дело само за един от длъжниците/взискателите?

"Енфорсър" дава възможност страна по изпълнително дело да бъде направена неактивна.

Предимства:

 • Запазване на информация по изпълнително дело.
 • Ако тази страна стане активна отново, да не се въвежда 2-ри път.
 • Неактивна страна по ИД не се отразява в Регистъра на Длъжниците/Взискателите към КЧСИ!

Стъпки:  • Related Articles

  • Начисляване на такси по изпълнително дело

   Описание Таксите са задължителна част от всяко изпълнително производство. Правилното начисляване на такси, е основна част от работата на ЧСИ.  Системата Енфорсър дава, голям набор от опции за начисляване на такси и проследяване на паричните потоци, ...
  • Местоположение на изпълнително дело.

   Системата Енфорсър, позволява въвеждането на информация за посочване на местоположение на изпълнителното дело. Функционалността помага на служителите в канторите на ЧСИ да следят и откриват лесно физическите папки на изпълнителните дела. 1. ...
  • Бутон за бързи действи по изпълнително дело.

   С цел бързото отваряне на някои от разделите на ИД в системата Енфорсър, е създаден бутона за Бързи действия. Бутона за бързи действия, съдържа следните подбутони: 1.1. Отвори дело - от бутона се визуализра раздел Основна информация за избраното ИД ...
  • Издаване на сметка/фактура без изпълнително дело/на трето лице/

   Процедура по издаване на сметка и фактура Процедурата по издаване на сметка и фактура се извършва по стандартния начин в раздел "Счетоводство" на глобалното меню-->подраздел "издадени сметки по чл.79 и фактури". Издаването на сметка/фактура е ...
  • Деактивиране на дълг

   Функцията за деактивиране на дълг служи за деактивиране на текущ дълг въведен в предмета на изпълнение, който няма да бъде погасяван повече, или ако е имало погасяване по него, да се занули остатъчният дълг. Предназначение на функцията за ...