Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави|


Формата за банкова сметка съдържа следните полета:


 1. IBAN: - попълва се IBANa на банковата сметка;
 2. Банка: - изписва се името на банката;
 3. BIC код: - попълва се BIC кода на банката;
 4. Вид сметка: - от падащото меню се избира дали сметката е специална или за такси;
 5. Сметка по подразбиране за такси: - при избиране на стойност ДА, при въвеждане на постъпило плащане с основание предплащане на такси, сметката ще се зареди автоматично в полето на формата за постъпили плащания “Сметка”;
 6. Специална сметка по подразбиране: - при избиране на стойност ДА, при въвеждане на постъпило плащане с основание погасяване на дълг, сметката ще се зареди автоматично в полето на формата за постъпили плащания “Сметка”;
 7. Бележки: - въвежда се текст като бележка за дадената сметка;
 8. Такса превод: - въвежда се стойност, ако искаме да се удържа сума за превод при въвеждане на изходящо плащане;
 9. Сметка за такси по подразбиране за отговорник: - от падащото меню може да се избере отговорник за сметката в случай че ЧСИ желае да добави отделна сметка за отговорник по дела с цел следене на паричните потоци по отговорници за делата. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА;
 10. Специална сметка по подразбиране за отговорник: - от падащото меню може да се избере отговорник за сметката в случай че ЧСИ желае да добави отделна сметка за отговорник по дела с цел следене на паричните потоци по отговорници за делата. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА;
 11. Скрий: - при избор на стойност ДА, сметката няма да се визуализира в падащите менюта, от които може да се изберат банкови сметки;  • Related Articles

  • Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи: Сметка по чл. 79 Фактура комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура Кредитно известие Дебитно известие  Всички операции ...
  • Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

   С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Добавяне на потребителско име и парола за регистър длъжници в системата Енфорсър

   За да се осъществява правилната комуникация между ЦРД и системата Енфорсър с цел синхронизация на данните, е необходимо да бъдат въведени коректно потребителското име и паролата за достъп предоставени от ЦРД в системата Енфорсър. Това се осъществява ...