Е-дело и файлове в системата Енфорсър

Е-дело и файлове в системата Енфорсър

Описание на функцията


В системата Енфорсър определени типове записи могат да имат прикачени файлове асоциирани с тях.

Тези типове файлове са:


 • Входящи документи

 • Изходящи документи

 • Протоколи

 • Погасяване/разпределение

 • Сметка/фактура

 • Постъпили плащания

 • Изходящи плащания


Типовете записи, които най-често имат файлове асоциирани с тях са:

 • Входящи документи

 • Изходящи документи

 • Протоколи

Типове файлове и логика на функцията

Модула Е-дело има  позволява следните типове файлове за един запис (документ):


 • Всеки документ може да има един несвързан (основен) файл тип word (odt). 

  • Този файл може да бъде генериран чрез шаблон ИЛИ да бъде директно качен от потребител. ВНИМАНИЕ: Ако към даден документ бъде качен файл без да бъде посочен флаг - Добави към края на документа/Свързан документ, то прикаченият документ ще презапише вече съществуващата бланка на документа.

 • Всеки документ може да има два несвързани (основни) файла тип PDF

  • Един сканиран PDF

  • Един не-сканиран PDF/прикачен допълнително но с поставен флаг за сканиран документ/ 

  • Разграничението между двата ПДФ-а е информативно

   • Ако ПДФ-а е качен чрез инструмента за сканиране на документи, той се води сканиран

   • Ако ПДФ-а се качва ръчно от потребител, потребителя указва дали той е сканиран или не. ВНИМАНИЕ: В този случай ако документа се прикачи ръчно с флаг сканиран, то първоначално сканираният файл ще бъде презаписан от прикаченият файл.


 • Всеки документ може да има неограничен брой свързани файлове към него.

  • Свързаните файлове могат да бъдат снимки / документи / ПДФ-и / други текстови файлове.


Логиката е, че един документ има следните две основни репрезентации:

 • Текстов документ - ODT

 • PDF - документ

Прикачване на файлове в системата Енфорсър

Прикачването на файлове в системата Енфорсър се извършва от бутона |Прикачи файл|, като това може да се извърши както от бутона Е-дело → |Прикачи файл|, така и от самата форма на документа → Бутон |Прикачи файл|
Форма за прикачване на файлове

След натискането на бутона се отваря формата за прикачване на файл, в която се указва как да бъде прикачен файла
При качване на не-свързан (основен) файл png/jpg, той се конвертира към PDF

При повторно качване на ПДФ / odt документ, ако има съществуващ такъв, той се презаписва.

При повторно казване на свързани документи, те не са презаписват, създават се нови копия.


Изтриването на файлове става от секция файлове - глобална секция или по изпълнителното дело

Глобална секция


По изпълнителното дело
  • Related Articles

  • Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

   С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и ...
  • Създаване на събития и задачи в системата Енфорсър

   Следенето на сроковете и събитията по изпълнителните дела е особено важен процес свързан с изпълнителното производство.  Обобщена информация за събития и задачи по изпълнителните дела се съдържа в раздел "Работна дъска" на глобалното меню.  ...
  • Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи: Сметка по чл. 79 Фактура комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура Кредитно известие Дебитно известие  Всички операции ...
  • Отбелязване на връчвания и следене на изходираните документи в Енфорсър

   Увод Проследяването на всеки един документ и етап от връчването на изходиран документ е важен и неизменен процес в канторите на ЧСИ. Системата Енфорсър позволява точното следене на изходираните документи, от момента на тяхното създаване, излизане на ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...