Е-дело и файлове в системата Енфорсър

Е-дело и файлове в системата Енфорсър

Описание на функцията


В системата Енфорсър определени типове записи могат да имат прикачени файлове асоциирани с тях.

Тези типове файлове са:


 • Входящи документи

 • Изходящи документи

 • Протоколи

 • Погасяване/разпределение

 • Сметка/фактура

 • Постъпили плащания

 • Изходящи плащания


Типовете записи, които най-често имат файлове асоциирани с тях са:

 • Входящи документи

 • Изходящи документи

 • Протоколи

Типове файлове и логика на функцията

Модула Е-дело има  позволява следните типове файлове за един запис (документ):


 • Всеки документ може да има един несвързан (основен) файл тип word (odt). 

  • Този файл може да бъде генериран чрез шаблон ИЛИ да бъде директно качен от потребител. ВНИМАНИЕ: Ако към даден документ бъде качен файл без да бъде посочен флаг - Добави към края на документа/Свързан документ, то прикаченият документ ще презапише вече съществуващата бланка на документа.

 • Всеки документ може да има два несвързани (основни) файла тип PDF

  • Един сканиран PDF

  • Един не-сканиран PDF/прикачен допълнително но с поставен флаг за сканиран документ/ 

  • Разграничението между двата ПДФ-а е информативно

   • Ако ПДФ-а е качен чрез инструмента за сканиране на документи, той се води сканиран

   • Ако ПДФ-а се качва ръчно от потребител, потребителя указва дали той е сканиран или не. ВНИМАНИЕ: В този случай ако документа се прикачи ръчно с флаг сканиран, то първоначално сканираният файл ще бъде презаписан от прикаченият файл.


 • Всеки документ може да има неограничен брой свързани файлове към него.

  • Свързаните файлове могат да бъдат снимки / документи / ПДФ-и / други текстови файлове.


Логиката е, че един документ има следните две основни репрезентации:

 • Текстов документ - ODT

 • PDF - документ

Прикачване на файлове в системата Енфорсър

Прикачването на файлове в системата Енфорсър се извършва от бутона |Прикачи файл|, като това може да се извърши както от бутона Е-дело → |Прикачи файл|, така и от самата форма на документа → Бутон |Прикачи файл|
Форма за прикачване на файлове

След натискането на бутона се отваря формата за прикачване на файл, в която се указва как да бъде прикачен файла
При качване на не-свързан (основен) файл png/jpg, той се конвертира към PDF

При повторно качване на ПДФ / odt документ, ако има съществуващ такъв, той се презаписва.

При повторно казване на свързани документи, те не са презаписват, създават се нови копия.


Изтриването на файлове става от секция файлове - глобална секция или по изпълнителното дело

Глобална секция


По изпълнителното дело
  • Related Articles

  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК. Инсталиране на разширението на Енфорсър за генериране на справки НАП, чрез следният линк - ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Деактивиране страна по изпълнително дело

   Този въпрос може да бъде зададен и по следния начин: Как мога да прекратя изпълнително дело само за един от длъжниците/взискателите? "Енфорсър" дава възможност страна по изпълнително дело да бъде направена неактивна. Предимства: Запазване на ...
  • Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

   Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия: Работната станция, на която се работи ...