Как да изходирам автоматично документ при извършена справка в Regix?

Как да изходирам автоматично документ при извършена справка в Regix?


Енфорсър дава възможност да се изходира и запише автоматично документ в изходящият регистър на системата на ЧСИ.
Тази функционалност е опционална и зависи изцяло от въведената практика в кантората на ЧСИ.

Активирането на функционалността се извършва в Администрацията на системата
--> Раздел Системни
      --> Подраздел Системни променливи
            ---> Пенел на формата Regix
                  ---> ред  Забрани изходиране на документи за Regix
                        - при задаване на стойност 1 - системата НЕ ИЗХОДИРА  и записва автоматично документи в изходящият регистър на системата на ЧСИ
                        - при задаване на стойност 0 - системата ще изходира и запише автоматично документ в изходящият регистър на системата на ЧСИ


  • Related Articles

  • Извършване на справка в Regix чрез системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява създаването на справки от системата Regix, директно чрез интерфейса на Енфорсър Видове справки, които могат да бъдат извъшвани в Regix: АВ - Справка актуално състояние АВ - Справка за участия на физ.лице в ТРРЮЛНЦ МРРБ - ...
  • Въвеждане на лица податели на справка извършена в Regix

   След като бъде предоставен достъп на ЧСИ за справки в Regix чрез системата Енфорсър е необходимо да бъдат въведени данните за институциите, предоставящи справките. Това се извършва в Администрацията на системата --> раздел Описания --> подраздел ...
  • Лента с бутони на формата за Електронни справки Regix

   Формата за справки Междуре.обмен (RegiX) съдържа следните бутони и функционалности: 1. |Преглед| - отваря за преглед формата на Енфорсър съдържаща информация за направена справка 2. |Добави| - отваря формата за попълванена на информация за НОВА ...
  • Изходиране на документ в системата Енфорсър

   Изходирането на документи в системата Енфорсър се извършва в подраздел Изходящ регистър на глобалният Изходящ регистър или Изходящият регистър по самото изпълнително дело. Основни полета, панели и бутони на раздел Основни при изходиране на нов ...
  • Активиране на Regix за системата Енфорсър

   Активирането на модула за електронни справки Regix за системата Енфорсър преминава през следните стъпки: 1. Подаване на необходимите документи за заявка и предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ /Бланка на документ - заявление за предоставяне на нов ...