Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия:


 1. Работната станция, на която се работи с Енфорсър трябва да има инсталиран “Open office” пакет. Препоръчително е да се инсталира последна версия на офис пакета. Линк за изтегляне и инсталиране на Open Office.

 1. Да бъде инсталирана програмата Enftoolkit. Програмата се сваля директно от системата Енфорсър. За да може да бъде инсталиран Enftoolkit е необходимо 1во да бъде инсталиран офис пакет. 

Възможно е за някои версии на Windows 10 да се появи съобщение за блокиране на инсталацията от страна на операционната система. Въпреки това е необходимо да бъде извършена инсталацията, както е показано на снимките по - долу:ВНИМАНИЕ: За потребителите, които използват Windows7, липсват определени компоненти, от които зависи enftoolkit. Преди да се направи зинсталация под Windows 7, трябва да се инсталират .NET Framework 4.5 и Windows Management Framework 5.1 (WMI 5.1). За 32bit Winodws7, може да опитате с 64битовата версия.  • Related Articles

  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...
  • Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК. Инсталиране на разширението на Енфорсър за генериране на справки НАП, чрез следният линк - ...
  • Шаблон за бързо начисляване на такси

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...