Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия:


 1. Работната станция, на която се работи с Енфорсър трябва да има инсталиран “Open office” пакет. Препоръчително е да се инсталира последна версия на офис пакета. Линк за изтегляне и инсталиране на Open Office.

 1. Да бъде инсталирана програмата Enftoolkit. Програмата се сваля директно от системата Енфорсър. За да може да бъде инсталиран Enftoolkit е необходимо 1во да бъде инсталиран офис пакет. 

Възможно е за някои версии на Windows 10 да се появи съобщение за блокиране на инсталацията от страна на операционната система. Въпреки това е необходимо да бъде извършена инсталацията, както е показано на снимките по - долу:ВНИМАНИЕ: За потребителите, които използват Windows7, липсват определени компоненти, от които зависи enftoolkit. Преди да се направи зинсталация под Windows 7, трябва да се инсталират .NET Framework 4.5 и Windows Management Framework 5.1 (WMI 5.1). За 32bit Winodws7, може да опитате с 64битовата версия.  • Related Articles

  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...
  • Код за достъп в системата Енфорсър (само за клиенти на облак).

   За клиентите на облачна инсталация е въведена нова форма за допълнителна защита при достъп на потребителите на системата Енфорсър чрез "Таен код".  Ако потребителят се опита да достъпи системата от мрежа, различна от офис мрежата на кантората, полето ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК. Функцията за попълване на справката в НАП е налична само за КОРПОРАТИВНА версия на системата ЕНФОРСЪР. Инсталиране на ...
  • Отбелязване на връчвания и следене на изходираните документи в Енфорсър

   Увод Проследяването на всеки един документ и етап от връчването на изходиран документ е важен и неизменен процес в канторите на ЧСИ. Системата Енфорсър позволява точното следене на изходираните документи, от момента на тяхното създаване, излизане на ...