Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК.


Функцията за попълване на справката в НАП е налична само за КОРПОРАТИВНА версия на системата ЕНФОРСЪР.

 1. Инсталиране на разширението на Енфорсър за генериране на справки НАП, чрез следният линк - https://chrome.google.com/webstore/detail/%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8A%D1%80/nhhephnafhmhkaelnkdnbbigojknfmbm

 2. Настройка на приложението:

След като приложението бъде добавено в браузъра, е необходимо то да бъде настроено, за да може да използва коректно данните от системата на ЧСИ.

След като се натисне бутона за настройка, се отваря прозорец в който се полетата за:

 • URL на Енфорсър прозорец. Данните са същите, като адреса, на който се достъпва системата на ЧСИ

пример: https://999.enf.bg/

 • Име на запис - въвежда се наименованието на ЧСИ:

пример: ЧСИ Иван Иванов рег.№999
Извършените промени се записват чрез бутона |Добави|

Това са стъпките за инсталация и  настройка на приложението.


Извършване на справка в НАП

 1. Изходира се документ за справка НАП

 2. Маркира се

 3. Зарежда се информацията за документа от бутона |НАП| → |Зареди документ|  1. Зарежда се страницата на НАП в частта за извършване на справки по ДОПК от ЧСИ

 2. След като страницата с формата за попълване на НАП е отворена се извършва попълване на формата от приложението на Енфорсър чрез бутоните

 • |Вземи данни|

 • |Попълни данни|

 1. Формата на страницата на НАП се попълва автоматично с данните от изпълнителното дело:

 2. След преглед, искането за издаване на справката се подписва КЕП.


 1. Идентификатора на полученият документ може да бъде копиран и поставен в бележките на изходящият документ, като информация коя справка за кой изходящ документ се отнася.


  • Related Articles

  • Справка за дело от ЦРД чрез системата Енфорсър

   Системата Енфорсър дава възможност за извършване на справка за статуса на дадено изпълнително дело в ЦРД /Централен Регистър на Длъжниците/ Справката за данните, които са подадени към ЦРД се извършва от бутона "Данни за дело в ЦРД" 1.1. . Системата ...
  • Автоматично попълване на ред статистика в системата Енфорсър

   Попълненият ред статистика при образуване на ИД, е от изключително важно значение за правилното изчисляване на данните в отчета към МП и КЧСИ. Системата Енфорсър поддържа функционалност за автоматично попълване на реда статистика, ако същият не е бил ...
  • Код за достъп в системата Енфорсър (само за клиенти на облак).

   За клиентите на облачна инсталация е въведена нова форма за допълнителна защита при достъп на потребителите на системата Енфорсър чрез "Таен код".  Ако потребителят се опита да достъпи системата от мрежа, различна от офис мрежата на кантората, полето ...
  • Генериране на отчет към КЧСИ и МП в системата Енфорсър

   Генериране на отчет към КЧСИ и МП в системата Енфорсър Генерирането на отчетите към КЧСИ и МП в системата Енфорсър се извършва в раздел КЧСИ → подраздел Отчет до МП и КЧСИ. Чрез бутона 1. Добави се визуализира формата за задаване на типа и годината ...
  • Добавяне на потребителско име и парола за регистър длъжници в системата Енфорсър

   За да се осъществява правилната комуникация между ЦРД и системата Енфорсър с цел синхронизация на данните, е необходимо да бъдат въведени коректно потребителското име и паролата за достъп предоставени от ЦРД в системата Енфорсър. Това се осъществява ...