Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК.


Функцията за попълване на справката в НАП е налична само за КОРПОРАТИВНА версия на системата ЕНФОРСЪР.

 1. Инсталиране на разширението на Енфорсър за генериране на справки НАП, чрез следният линк - https://chrome.google.com/webstore/detail/%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8A%D1%80/nhhephnafhmhkaelnkdnbbigojknfmbm

 2. Настройка на приложението:

След като приложението бъде добавено в браузъра, е необходимо то да бъде настроено, за да може да използва коректно данните от системата на ЧСИ.

След като се натисне бутона за настройка, се отваря прозорец в който се полетата за:

 • URL на Енфорсър прозорец. Данните са същите, като адреса, на който се достъпва системата на ЧСИ

пример: https://999.enf.bg/

 • Име на запис - въвежда се наименованието на ЧСИ:

пример: ЧСИ Иван Иванов рег.№999
Извършените промени се записват чрез бутона |Добави|

Това са стъпките за инсталация и  настройка на приложението.


Извършване на справка в НАП

 1. Изходира се документ за справка НАП

 2. Маркира се

 3. Зарежда се информацията за документа от бутона |НАП| → |Зареди документ|  1. Зарежда се страницата на НАП в частта за извършване на справки по ДОПК от ЧСИ

 2. След като страницата с формата за попълване на НАП е отворена се извършва попълване на формата от приложението на Енфорсър чрез бутоните

 • |Вземи данни|

 • |Попълни данни|

 1. Формата на страницата на НАП се попълва автоматично с данните от изпълнителното дело:

 2. След преглед, искането за издаване на справката се подписва КЕП.


 1. Идентификатора на полученият документ може да бъде копиран и поставен в бележките на изходящият документ, като информация коя справка за кой изходящ документ се отнася.


  • Related Articles

  • Код за достъп в системата Енфорсър (само за клиенти на облак).

   За клиентите на облачна инсталация е въведена нова форма за допълнителна защита при достъп на потребителите на системата Енфорсър чрез "Таен код".  Ако потребителят се опита да достъпи системата от мрежа, различна от офис мрежата на кантората, полето ...
  • Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи: Сметка по чл. 79 Фактура комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура Кредитно известие Дебитно известие  Всички операции ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

   Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия: Работната станция, на която се работи ...
  • Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

   С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и ...