Преглед и печат на извършени справки от Regix

Преглед и печат на извършени справки от Regix

Визуализирането на извършените справки в системата Енфорсър се извършва от бутона |Преглед|
В зависимост от типа на извършената справка системата визуализира различни панели на формата съдържащи информация от направената справка.


Визуализирането на бланка с информация за извършената справка се извършва от бутоните:
- 1. |Преглед за печат| - във формата на извършената справка
- 2. |Файл| --> Преглед за печат

Бутони за изтегляне на файл за извършена справка:
- 3. |Сваляне|във формата на извършената справка
- 4. |Бутон за сваляне на файл в PDF редактор|
- 5. |Файл| -  Документи за печат. Бутона се използва и за сваляне за печат на множество документи от извършени справки. Желаните документи се селектират и маркират, след което се натиска бутона |Преглед за печат|. Избраните справки се генерират в общ файл, който се изтегля автоматично на компютъра.

 


  • Related Articles

  • Лента с бутони на формата за Електронни справки Regix

   Формата за справки Междуре.обмен (RegiX) съдържа следните бутони и функционалности: 1. |Преглед| - отваря за преглед формата на Енфорсър съдържаща информация за направена справка 2. |Добави| - отваря формата за попълванена на информация за НОВА ...
  • Извършване на справка в Regix чрез системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява създаването на справки от системата Regix, директно чрез интерфейса на Енфорсър Видове справки, които могат да бъдат извъшвани в Regix: АВ - Справка актуално състояние АВ - Справка за участия на физ.лице в ТРРЮЛНЦ МРРБ - ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...