Преглед и печат на извършени справки от Regix

Преглед и печат на извършени справки от Regix

Визуализирането на извършените справки в системата Енфорсър се извършва от бутона |Преглед|
В зависимост от типа на извършената справка системата визуализира различни панели на формата съдържащи информация от направената справка.


Визуализирането на бланка с информация за извършената справка се извършва от бутоните:
- 1. |Преглед за печат| - във формата на извършената справка
- 2. |Файл| --> Преглед за печат

Бутони за изтегляне на файл за извършена справка:
- 3. |Сваляне|във формата на извършената справка
- 4. |Бутон за сваляне на файл в PDF редактор|
- 5. |Файл| -  Документи за печат. Бутона се използва и за сваляне за печат на множество документи от извършени справки. Желаните документи се селектират и маркират, след което се натиска бутона |Преглед за печат|. Избраните справки се генерират в общ файл, който се изтегля автоматично на компютъра.

 


  • Related Articles

  • Лента с бутони на формата за Електронни справки Regix

   Формата за справки Междуре.обмен (RegiX) съдържа следните бутони и функционалности: 1. |Преглед| - отваря за преглед формата на Енфорсър съдържаща информация за направена справка 2. |Добави| - отваря формата за попълванена на информация за НОВА ...
  • Масови справки в Regix

   Системата Енфорсър позволява зареждането и изпълнението на справки в системата Regix/Реджикс/ по множество изпълнителни дела и длъжници. Изпълнението на масови справки в Реджикс по изпълнителни дела се извършва в Регистъра на заведените дела --> ...
  • Въвеждане на лица, податели на справки от Regix/Реджикс/, за системата Енфорсър.

   За да функционира правилно функцията, за извършване на справки от Regix и информацията във входящият регистър на системата да бъде коректна, е необходимо в системата Енфорсър, да бъдат добавени ръчно подателите да справките, които се извършват в ...
  • Видове справки в Regix/Реджикс/ и активирането им.

   След като бъде предоставен OID номер на ЧСИ за системата Енфорсър, следва да бъдат заявени Администрациите и техните Регистри и полетата, за които да бъде предоставен/актуализиран достъпа за справки от ЧСИ.  Заявката за предоставяне на достъп и ...
  • Извършване на справка в Regix чрез системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява създаването на справки от системата Regix, директно чрез интерфейса на Енфорсър Видове справки, които могат да бъдат извъшвани в Regix: АВ - Справка актуално състояние АВ - Справка за участия на физ.лице в ТРРЮЛНЦ МРРБ - ...