Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

Увод

Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този наследник се разделят в посочени дялове към един или повече други предмети на изпълнение.

За да се достъпи функцията се отива на секция "Дълг" в изпълнително дело. 
Избира се предмет на изпълнение, който трябва да се раздели, и се натиска меню "Действия", "Присъедини към друг предмет на изпълнение".
От екрана се избират предмети на изпълнение, към които трябва да се разнесат вземянията и таксите по този предмет на изпълниние и се натиска запиши
При натискане на "Запиши" се извършват следните действия:


Предмет на изпълнение

 1. Неплатената част от вземанията се прехвърля към посочените други предмети на изпълнение в съответния си дял.
 2. Ако има частично платени лихви, неплатената част по нея се прехвърля като мораторна лихва и започва да тече нова лихва от днешна дата.
 3. Стария предмет на изпълнение се деактивира

Такси

 1. Групират и разделят се таксите по първоначалния предмет на изпълнение към новите предмети на изпълнение.  Такси, които не изрично по посочения предмет на изпълнение не се променят. Изключват се таксите за приключване на дело.
  1. Таксите се групират по
   1. Тип действие
   2. Предплатил взискател
   3. ДДС ставка
  2. След като се групират таксите, те се разделят в съответните въведени дялове и се добавят към новите предмети на изпълнение
 2. Таксите за приключване на делото не се разделят, а се копират поотделно. Това са такси за бъдещи действия, които не трябва да се разделят на дялове, а всеки от длъжниците ще плати цяла такава такса.
 3. Таксите по първоначалния предмет на изпълнение се маркират като неактивни (не се дължат от длъжника)

  • Related Articles

  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Присъединяване на Държавата към предмета на изпълнение

   Присъединяване на Държавата(НАП, Общински вземания и др.) Въвеждане на удостоверение за наличие на задължение - Етапи: 1. Във "Вх.рег." на менюто на изпълнителното дело се добавя нов входящ документ; В секцията "Основни" на формата се попълва ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Присъединяване на едно дело в друго дело

   Системата Енфорсър дава възможност да се копира информацията от едно изпълнително дело в друго изпълнително дело. Тази функция се използва обикновено при присъединяване на едно изпълнително дело към друго. Освен всички данни за изпълнителният титул, ...
  • Добавяне/редакция на непаричен предмет на изпълнение

   Увод Въвеждането на непаричен предмет на изпълнение, в Енфорсър, става от бутона "Добави непаричен предм." от лентата с бутони на форма "Предмет на изпълнение". Формата за добавяне на непаричен предмет е същата като тази за добавяне на паричен такъв ...