Промяна на Булстат на ЧСИ

Промяна на Булстат на ЧСИ

Поради влизане в сила от 04.01.2022 г. На промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ (обн. В ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г., изм. ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободни професии – лица по чл. 3, ал.1, т.9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ.

За да бъдат издавани коректно счетоводните докуемнти от системата ЕНФОРСЪР в администрацията на системата, трябва да бъдат променени следните полета, в които трявба да се въведат новите данни за БУЛСТАТ на ЧСИ:
- ЕИК на ЧСИ - въвежда се новият номер по БУЛСТАТ на ЧСИ
- Номер по ДДС на ЧСИ- към номер по ДДС на ЧСИ трявба да бъде добавено "BG" пред ЕИК на ЧСИ - BG1111111111
ВАЖНО: полето ЕГН на ЧСИ не трявба да се променя!
Промените се извършват в Администрацията на системата
--> Раздел Системни
--> подраздел Системни променливи
--> панел на формата Данни за ЧСИ
Всяко поле се маркира по отделно, след което с бутона Редактирай се отваря панел за въвеждане/промяна на данните.
Направените промени се записват.

  • Related Articles

  • Активиране на таен код за служители на ЧСИ

   С цел осигуряване на по - голяма сигурност за системите на ЧСИ и данните в тях, е въведен т.нар. таен код за вписване в системата Енфорсър за клиенти, които достъпват Енфорсър на облачна инсталация, извън канторите на ЧСИ. ВНИМАНИЕ: Вторичната ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Промяна на размера на минималната работна заплата в Енфорсър

   Промяната в размера на минималната работна заплата в системата Енфорсър, касаеща изчисленията в лимита на таксите, се извършва в: Администрация на системата Раздел --> Системни Подраздел --> Системни променливи Панел на формата --> Финанси Ред ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...