Промяна на размера на минималната работна заплата в Енфорсър

Промяна на размера на минималната работна заплата в Енфорсър


Промяната в размера на минималната работна заплата в системата Енфорсър, касаеща изчисленията в лимита на таксите, се извършва в:
 1. Администрация на системата
 2. Раздел --> Системни
 3. Подраздел --> Системни променливи
 4. Панел на формата --> Финанси
 5. Ред --> Минимална работна заплата
 6. Полето се маркира, след което от бутона Редактирай се отваря формата за настройка.
 7. В полето Стойност се въвежда размера на актуалната МРЗ.
 8. Направените промени се записват.
  • Related Articles

  • Промяна на Булстат на ЧСИ

   Поради влизане в сила от 04.01.2022 г. На промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ (обн. В ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г., изм. ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Добавяне на задача в системата Енфорсър.

   Добавянето на задачи в системата Енфорсър може да бъде извършено по следните начини: - в изпълнителното дело - през работната дъска на системата 1. Добавяне на задача в изпълнителното дело - добавянето за задача в изпълнителното дело се извършва в ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Погасяване на дълг в системата Енфорсър

   За да бъде намален дълга с постъпващите суми по изпълнителното дело, трябва да бъде направено погасяване/разпределение на тези суми. Модула за погасяване/разпределение дава възможност за пълен контрол на начина, по който постъпила сума по делото се ...