Промяна на размера на минималната работна заплата в Енфорсър

Промяна на размера на минималната работна заплата в Енфорсър


Промяната в размера на минималната работна заплата в системата Енфорсър, касаеща изчисленията в лимита на таксите, се извършва в:
 1. Администрация на системата
 2. Раздел --> Системни
 3. Подраздел --> Системни променливи
 4. Панел на формата --> Финанси
 5. Ред --> Минимална работна заплата
 6. Полето се маркира, след което от бутона Редактирай се отваря формата за настройка.
 7. В полето Стойност се въвежда размера на актуалната МРЗ.
 8. Направените промени се записват.
  • Related Articles

  • Промяна на основен лихвен процент в системата Енфорсър

   За да бъде изчислена коректно лихвата по изпълнителните дела, е необходимо да бъде зададен коректен размер на основният лихвен процент(ОЛП), определен от БНБ. Тъй като системата Енфорсър не комуникира централно с БНБ, всяка кантората на ЧСИ сама ...
  • Промяна на Булстат на ЧСИ

   Поради влизане в сила от 04.01.2022 г. На промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ (обн. В ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г., изм. ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи ...
  • Въвеждане/промяна на данни на ЧСИ в системата Енфорсър.

   Въвеждането/промяната на данни за ЧСИ в системата Енфорсър, се извършва в Администрацията на системата --> раздел Системни --> подраздел Системни променливи --> панел на формата Данни за ЧСИ . Редактирането/въвеждането на данни в полетата се извършва ...
  • Калкулатори в системата Енфорсър.

   Системата Енфорсър поддържа различни калкулатори извън изпълнителните дела, чрез които потребителите, могат да правят бързо и лесно изчисления на суми. Калкулаторите, които се поддържат са: 1.1. Лихвен калкулатор 1.2. Калкулатор за т.26 1.1. ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...