Разделяне на Предмет на Изпълнение

Разделяне на Предмет на Изпълнение


Увод


Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение.
В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение".
Добавят се наследниците на починалото лице със съответните квоти/дялове . 
При натискане на бутона "Запиши", системата извършва следните действия:Предмет на Изпълнение

При разделянето на предмета на изпълнение се извършват следните действия:

 1. Добавят се лицата като длъжници по изпълнителния титул на предмета на изпълнение.
 2. Отбелязват  се текущите длъжници по изпълнителния титул като неактивни.
 3. Разделят се вземанията по предмета на изпълнение в отделни нови предмети на изпълнение, по един за всяко лице. Вземанията в тези нови предмети на изпълнение са със съответния дял, както е бил въведен.
 4. Деактивира се първоначалния предмет на изпълнение

Такси

При разделяне на таксите се извършват следните действия:
 1. Групират и разделят се таксите по първоначалния предмет на изпълнение към новите предмети на изпълнение. Изключват се таксите за приключване на дело.
  1. Таксите се групират по
   1. Тип действие
   2. Предплатил взискател
   3. ДДС ставка
  2. След като се групират таксите, те се разделят в съответните въведени дялове и се добавят към новите предмети на изпълнение
 2. Таксите за приключване на делото не се разделят, а се копират поотделно. Това са такси за бъдещи действия, които не трябва да се разделят на дялове, а всеки от длъжниците ще плати цяла такава такса.
 3. Таксите по първоначалния предмет на изпълнение се маркират като неактивни (не се дължат от длъжника)


  • Related Articles

  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Добавяне/редакция на непаричен предмет на изпълнение

   Увод Въвеждането на непаричен предмет на изпълнение, в Енфорсър, става от бутона "Добави непаричен предм." от лентата с бутони на форма "Предмет на изпълнение". Формата за добавяне на непаричен предмет е същата като тази за добавяне на паричен такъв ...
  • Начисляване на такси по изпълнително дело

   Описание Таксите са задължителна част от всяко изпълнително производство. Правилното начисляване на такси, е основна част от работата на ЧСИ.  Системата Енфорсър дава, голям набор от опции за начисляване на такси и проследяване на паричните потоци, ...
  • Добавяне (начисляване) и редакция на такси по изпълнително дело

   Начисляването на такси по изпълнителното дело става чрез бутона |Добави|  в панела Такси на формата Дълг Съдържание на формата за начисляване на таски съдържа следните полета: Действие - Падащо меню, от което се избира начисляваната такса съгласно ...