Разрешаване/забраняване на синхронизация на телефони на длъжници в Регистъра на взискателите

Разрешаване/забраняване на синхронизация на телефони на длъжници в Регистъра на взискателитеЗабрана/разрешаване на визуализацията и синхронизацията на телефонните номера на длъжниците с регистъра на взискателите се извършва в администрацията на системата --> раздел "Системни" --> подраздел "Системни променливи" --> панел на формата "Взискатели" --> поле "Разреши синхронизация на телефонни номера на лица към отдалечен достъп"
В полето "Стойност:" се въвежда:
- 0 за забраняване - отдалечените потребители НЯМА да виждат телефонните номера на длъжниците; 
- 1 за разрешаване - отдалечените потребители ЩЕ виждат телефонните номера на длъжниците;   • Related Articles

  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Разрешаване/забраняване на права за роля на потребител.

   При създаването на всеки един потребител в системата Енфорсър, трябва да му бъде зададена определена роля. Всяка роля съдържа определени права за работа със системата, които могат да бъдат разрешавани или забранявани. Ролята на потребителя се задава ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Добавяне на потребителско име и парола за регистър длъжници в системата Енфорсър

   За да се осъществява правилната комуникация между ЦРД и системата Енфорсър с цел синхронизация на данните, е необходимо да бъдат въведени коректно потребителското име и паролата за достъп предоставени от ЦРД в системата Енфорсър. Това се осъществява ...