Шаблон за бързо начисляване на такси

Шаблон за бързо начисляване на такси


Добавяне/редактиране на шаблони за такси


Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи
Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка

Шаблоните за такси се добавят и редактират от Администрацията на системата, секция "Шаблони", "Шаблони за такси"

Полета на форма за Шаблон за такси


Име на шаблон - Описанително поле, задава името на шаблона, по което потребителят се ориентира какви такси съответстват на даденият шаблон.

Скрий - Ако е "ДА", то шаблона е скрит и не може да бъде избран от падащо меню.

Таблица "Такси"

      В тази таблица се добавят таксите, които ще се начисляват автоматично при избирането на шаблона. Всеки ред от таблицата ще начисли една такса. Колоните са следните:
 • Действие - Избира съответната такса

 • Бележки - Бележки за таксата

 • Бр. - задава се броят на начисляваните такси;

 • Сума - въвежда се сумата на таксите без ДДС. Ако таксите са повече от 1 се сумира стойността им без ДДС.

ПРИМЕР: Ако начисляваме 2 бр, т.5 се въвежда стойност - 2*20 лв = 40 лв.

 • ДДС в % - въвежда се стойността на ставката по ДДС - 20. Ако начисляваните такси са без ДДС се въвежда стойност 0.

Внимание: Ако се използва шаблон за такси в които има смесени данъчни ставки - 20% и 0% то при издаване на фактура и сметка, за таксите които са без ДДС (0 %) ще излезнат във фактурата със ставка 20% ДДС, тъй като при издаване на сметка/фактура не можем да имаме такси със и без ДДС.

            Важно е да се прецени добре дали при използване на шаблона за начисляване на такси ще се издава автоматично и сметка/фактура
 • За взискател

  • Ако е "НЕ", таксата никога не е предплатена от взискател.

  • Ако е "ДА", то таксата може да е предплатена от взискател.

 • Дължи се от длъжника - определя дали таксата се дължи от длъжника  • Related Articles

  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...
  • Създаване на шаблон за бързо начисляване на такси.

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават множество шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела. Това улеснява работата по начисляването им, както и намалява риска от допускане на ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела

   Много често в кантората на ЧСИ се образуват десетки, дори стотици еднотипни дела, при които взискателят е предплатил и искал с молбите си за образуване на изпълнително дело едни и същи дела. За улеснение на ползвателите на системата, екипът на ...
  • Бързо издаване на сметка/фактура за начислени такси по изпълнително дело.

   Бързото издаване на сметка/фактура се извършва в панела за начислени Такси в раздел Дълг на изпълнителното дело. Таксите, за които ще се издава сметка/фактура се маркират, след което от бутона "Действия" --> Бързо издаване на сметка/фактура се ...