Активиране на таен код за служители на ЧСИ

Активиране на таен код за служители на ЧСИ

С цел осигуряване на по - голяма сигурност за системите на ЧСИ и данните в тях, е въведен т.нар. таен код за вписване в системата Енфорсър за клиенти, които достъпват Енфорсър на облачна инсталация, извън канторите на ЧСИ.
ВНИМАНИЕ: Вторичната автентикация за достъп до Енфорсър е налична само за клиенти на облачна инсталация.Настройка на вторична автентикация на потребител за достъп до Енфорсър - стъпки
1. Активиране на вторична автентикация за потребител
 1. Активирането на вторичната автентикация се извършва в администрацията на системата --> Потребители
 2. На полето за Вторична автентикация се задава стойност стойност ДА
3. Сканиране на QR код за потребител с Google authenticator
 1. Сканирането на QR кода, се извършва от бутона потребител --> раздел Вторична автентикация


  • Related Articles

  • Код за достъп в системата Енфорсър (само за клиенти на облак).

   За клиентите на облачна инсталация е въведена нова форма за допълнителна защита при достъп на потребителите на системата Енфорсър чрез "Таен код".  Ако потребителят се опита да достъпи системата от мрежа, различна от офис мрежата на кантората, полето ...
  • Активиране на Regix/Реджикс/ за системата Енфорсър

   Активирането на модула за електронни справки Regix/реджикс/ за системата Енфорсър преминава през следните стъпки: 1. Подаване на необходимите документи за заявка и предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ /Бланка на документ - заявление за предоставяне ...
  • Въвеждане/промяна на данни на ЧСИ в системата Енфорсър.

   Въвеждането/промяната на данни за ЧСИ в системата Енфорсър, се извършва в Администрацията на системата --> раздел Системни --> подраздел Системни променливи --> панел на формата Данни за ЧСИ . Редактирането/въвеждането на данни в полетата се извършва ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Промяна на Булстат на ЧСИ

   Поради влизане в сила от 04.01.2022 г. На промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ (обн. В ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г., изм. ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи ...