Бързо начисляване на такси за изходирани документи

Бързо начисляване на такси за изходирани документи

Увод

Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи. 
Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи.

При използването на тази функция начислените такси се асоциират със съответните изходящи документи.Стъпки на работа

Избират се документи от регистър изходящи документ

 1. Маркираме изходящите документи, за които искаме да начислим такси.

  1. Можем да приложим филтър, който да ограничи всички документи и после да изберем всички

 2. От бутона “Действия” избираме “Бързо начисляване на такси”
 1. Отваря се форма “Бързо начисляване на такси по изх.документи”


Попълват се полетата на формата

Формата съдържа следните полета:


 1. Шаблон за такси -  избираме шаблона, който желаем да използваме за начисляване на такси по избраните документи.

  1. Допълнителна информация за създаването на шаблон за такси 

   Шаблон за бързо начисляване на такси
 2. Предплатена от взискател - В това поле се попълва в зависимост от това дали таксите, които ще се начисляват са предплатени от взискател се избира ДА/НЕ

 3. Плащане - ако се издава сметка/фактура, избраното тук плащане ще бъде посочено в нея.

 4. Издай - от падащото меню може да бъде избрана опцията да се издаде Сметка/Фактура за начисляваните такси

 5. Дата на начисляване - избира се датата на начисляване на таксите. По подразбиране е текущата дата.


Ако желаете да зареждате допълнително документи, освен тези, които предварително са били селектирани в регистъра на изходящите документи, те, могат да бъдат посочени в полето изх. №, изх. година. В противен случай, тези полета не ползват

Зареди Документи

Внимание: бутона "Зареди документи" зарежда всички маркирани документи от регистъра на изходящите документи, както и изброените документи с изходящи номера въведени в полето “Изх.№”


      Бутона "Зареди документи" прилага полетата от формата към всички документи и ги визуализира за допълнителна редакция.


      В колоните на таблицата можем да променяме информацията за всеки един документ поотделно. Това ни дава възможност да променим какво ще се начисли за всеки един от многото документи

      Колоните са:

 • Шаблона за такси

 • Взискател

 • Плащане

 • Дата на сметка/фактура

Запиши

   При натискане на бутона "Запиши" системата начислява таксите. 

Свързани статии
  • Related Articles

  • Шаблон за бързо начисляване на такси

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър

   Въвеждането на номера на товарителници се извършва в Администрацията на системата, раздел Други, подраздел Куриерски фирми. Маркира се куриерската фирма, за която ще се добавят номера на товарителници От бутона |Редактирай| се отваря формата, в която ...
  • Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

   Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия: Работната станция, на която се работи ...