Добавяне/редакция на непаричен предмет на изпълнение

Добавяне/редакция на непаричен предмет на изпълнение

Увод

Въвеждането на непаричен предмет на изпълнение, в Енфорсър, става от бутона "Добави непаричен предм." от лентата с бутони на форма "Предмет на изпълнение". Формата за добавяне на непаричен предмет е същата като тази за добавяне на паричен такъв /виж статията Въвеждане на дълг(предмет на изпълнение) в системата Енфорсър/, разликата е в това, че полето "Вид вземане" в групата от полета "Вземане", съдържа само един вид - "Непарично вземане".Стъпки:

 1. Вид вземане - За разлика от паричния предмет тук видът е само един - "Непарично вземане" тъй като е невъзможно да се опишат, дори частично, всички възможни непарични вземания.
 2. Допъл.описание - В това поле се описва непаричното вземане в детайли, както е описано в изпълнителния лист (предаване на дете, въвод, запор на сметки, възбрана и т.н.).
 3. Сума по обезп. - Когато непаричното вземане представлява налагане на обезпечителни мерки, в това поле се попълва сумата до която е допуснато обезпечението. Основната роля на това поле, е когато изпълнителното дело е по обезпечителна заповед, в която е допусната като обезпечение налагане на запорни съобщения на вземания от банки. Стойността на това поле може да се използва във шаблон, т.е. системата може да го изпише в генериран от нея документ.
  • Related Articles

  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Добавяне (начисляване) и редакция на такси по изпълнително дело

   Начисляването на такси по изпълнителното дело става чрез бутона |Добави|  в панела Такси на формата Дълг Съдържание на формата за начисляване на таски съдържа следните полета: Действие - Падащо меню, от което се избира начисляваната такса съгласно ...
  • Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

   Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави| Формата за банкова сметка съдържа следните полета: IBAN: - попълва се IBANa на банковата ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...