Добавяне/редакция на непаричен предмет на изпълнение

Добавяне/редакция на непаричен предмет на изпълнение

Увод

Въвеждането на непаричен предмет на изпълнение, в Енфорсър, става от бутона "Добави непаричен предм." от лентата с бутони на форма "Предмет на изпълнение". Формата за добавяне на непаричен предмет е същата като тази за добавяне на паричен такъв /виж статията Въвеждане на дълг(предмет на изпълнение) в системата Енфорсър/, разликата е в това, че полето "Вид вземане" в групата от полета "Вземане", съдържа само един вид - "Непарично вземане".Стъпки:

 1. Вид вземане - За разлика от паричния предмет тук видът е само един - "Непарично вземане" тъй като е невъзможно да се опишат, дори частично, всички възможни непарични вземания.
 2. Допъл.описание - В това поле се описва непаричното вземане в детайли, както е описано в изпълнителния лист (предаване на дете, въвод, запор на сметки, възбрана и т.н.).
 3. Сума по обезп. - Когато непаричното вземане представлява налагане на обезпечителни мерки, в това поле се попълва сумата до която е допуснато обезпечението. Основната роля на това поле, е когато изпълнителното дело е по обезпечителна заповед, в която е допусната като обезпечение налагане на запорни съобщения на вземания от банки. Стойността на това поле може да се използва във шаблон, т.е. системата може да го изпише в генериран от нея документ.
  • Related Articles

  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Добавяне (начисляване) и редакция на такси по изпълнително дело

   Начисляването на такси по изпълнителното дело става чрез бутона |Добави|  в панела Такси на формата Дълг Съдържание на формата за начисляване на таски съдържа следните полета: Действие - Падащо меню, от което се избира начисляваната такса съгласно ...
  • Присъединяване на Държавата към предмета на изпълнение

   Присъединяване на Държавата(НАП, Общински вземания и др.) Въвеждане на удостоверение за наличие на задължение - Етапи: 1. Във "Вх.рег." на менюто на изпълнителното дело се добавя нов входящ документ; В секцията "Основни" на формата се попълва ...