Издаване на една фактура по множество изпълнителни дела

Издаване на една фактура по множество изпълнителни дела

Често взискателите образуват изпълнителни дела, с идентични такси. Системата "Енфорсър" позволява издаването на една обща фактура с отделни сметки по изпълнителните дела.

Издаването на фактурата се извършва през раздела на системата "Регистър заведени дела" чрез бутона "Бързо начисляване на такси".

Цялата процедура по бързото начисляване на такси е описана в статията "Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела". Единствената особеност тук е, че в полето на формата "Издай" трябва да бъде избрана опцията "Много сметки + 1 Фактура". По този начин към една фактура ще бъдат прикачени толкова сметки, колкото са изпълнителни дела, по които се начисляват.Накрая натискаме бутона "Запиши" , при което се появява съобщение:При натискане на бутона "Да" в системата по съответните дела се записват/ начисляват избраните такси. 

ВНИМАНИЕ: Издадените сметки с една фактура за тях не могат да бъдат редактирани автоматично. Извършването на редакция на сметките се извършва сметка по сметка, затова е важно да се вземе в предвид, че функцията за бързо начисляване на такси и издаването на фактура и сметки за тях, е препоръчително да се използва само в случаите, когато е сигурен броя и основанието на таксите, за които ще се издава една фактура с много сметки.

  • Related Articles

  • Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела

   Много често в кантората на ЧСИ се образуват десетки, дори стотици еднотипни дела, при които взискателят е предплатил и искал с молбите си за образуване на изпълнително дело едни и същи дела. За улеснение на ползвателите на системата, екипът на ...
  • Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи: Сметка по чл. 79 Фактура комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура Кредитно известие Дебитно известие  Всички операции ...
  • Издаване на сметка/фактура без изпълнително дело/на трето лице/

   Процедура по издаване на сметка и фактура Процедурата по издаване на сметка и фактура се извършва по стандартния начин в раздел "Счетоводство" на глобалното меню-->подраздел "издадени сметки по чл.79 и фактури". Издаването на сметка/фактура е ...
  • Автоматично издаване на сметка/фактура след направено разпределение

   Издаване на сметка/фактура след разпределение се извършва в раздел “Погасяване/Разпределение” в изпълнителното дело. Направеното разпределение се маркира, след което от бутона “Издай сметка за разпределение” се отваря формата за Сметка/Фактура. В нея ...
  • Синхронизиране на изпълнителни дела с ЦРД

   Синхронизация на избрани дела с ЦРД Възможностите за ръчна синхронизация на избрани дела с ЦРД /Централен Регистър на Длъжниците/ са следните: Вариант.1  Избрани дела през регистъра на заведените дела на Енфорсър. Чрез бутона "Синхронизация на ...