Код за достъп в системата Енфорсър (само за клиенти на облак).

Код за достъп в системата Енфорсър (само за клиенти на облак).

За клиентите на облачна инсталация е въведена нова форма за допълнителна защита при достъп на потребителите на системата Енфорсър чрез "Таен код". 
Ако потребителят се опита да достъпи системата от мрежа, различна от офис мрежата на кантората, полето за таен код ще се появява винаги като стъпка за достъп. 
Активирането на вторичната автентикация е важна настройка на потребителският профил, тъй като без активирането му, потребителят няма да може да настрои google authenticator за генериране на таен код за профила му в Енфорсър.
Важно: Активирането и настройването на google authenticator е задължително да се направи на място в кантората на ЧСИ.

За да използва потребителя вторична автентикация е необходимо тя да бъде активирана в администрацията на системата --> раздел "Потребители" --> поле "Вторична автентикация:" - ДАТайният код се генерира чрез приложението "Google authenticator", което може да бъде инсталирано както на интернет браузър, така и на мобилен телефон. За инсталация на интернет браузър и мобилен телефон може да разгледате следната статия Инсталиране на google authenticator на мобилен телефон и интернет браузер

След като бъде инсталирано приложението google authenticator е необходимо да бъде направено сканиране на Qr code, който се намира в профила на потребителя, раздел "Вторична автентикация"
 След като бъде сканиран QR кодът веднъж, google authenticator генерира автоматично код за достъп всеки път когато потребителят го отвори. Кодът за достъп има валидност 15 секунди. Ако не бъде въведен в рамките на тези 15 секунди се генерира нов код. 

  • Related Articles

  • Добавяне на сигурен IP адрес /само за клиенти на облачна инсталация/

   С цел защита на данните и системата Енфорсър от неправомерен достъп на 3-ти лица, за всички клиенти на облачна инсталация е въведена допълнителна защита при вписване в системта с т.нар. Таен код. За да не се изисква таен код за служителите които ...
  • Активиране на таен код за служители на ЧСИ

   С цел осигуряване на по - голяма сигурност за системите на ЧСИ и данните в тях, е въведен т.нар. таен код за вписване в системата Енфорсър за клиенти, които достъпват Енфорсър на облачна инсталация, извън канторите на ЧСИ. ВНИМАНИЕ: Вторичната ...
  • Активиране на Regix за системата Енфорсър

   Активирането на модула за електронни справки Regix за системата Енфорсър преминава през следните стъпки: 1. Подаване на необходимите документи за заявка и предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ /Бланка на документ - заявление за предоставяне на нов ...
  • Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

   С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и ...
  • Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

   Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави| Формата за банкова сметка съдържа следните полета: IBAN: - попълва се IBANa на банковата ...