Код за достъп в системата Енфорсър (само за клиенти на облак).

Код за достъп в системата Енфорсър (само за клиенти на облак).

За клиентите на облачна инсталация е въведена нова форма за допълнителна защита при достъп на потребителите на системата Енфорсър чрез "Таен код". 
Ако потребителят се опита да достъпи системата от мрежа, различна от офис мрежата на кантората, полето за таен код ще се появява винаги като стъпка за достъп. 
Активирането на вторичната автентикация е важна настройка на потребителският профил, тъй като без активирането му, потребителят няма да може да настрои google authenticator за генериране на таен код за профила му в Енфорсър.
Важно: Активирането и настройването на google authenticator е задължително да се направи на място в кантората на ЧСИ.

За да използва потребителя вторична автентикация е необходимо тя да бъде активирана в администрацията на системата --> раздел "Потребители" --> поле "Вторична автентикация:" - ДАТайният код се генерира чрез приложението "Google authenticator", което може да бъде инсталирано както на интернет браузър, така и на мобилен телефон. За инсталация на интернет браузър и мобилен телефон може да разгледате следната статия Инсталиране на google authenticator на мобилен телефон и интернет браузер

След като бъде инсталирано приложението google authenticator е необходимо да бъде направено сканиране на Qr code, който се намира в профила на потребителя, раздел "Вторична автентикация"
 След като бъде сканиран QR кодът веднъж, google authenticator генерира автоматично код за достъп всеки път когато потребителят го отвори. Кодът за достъп има валидност 15 секунди. Ако не бъде въведен в рамките на тези 15 секунди се генерира нов код. 

  • Related Articles

  • Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

   С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и ...
  • Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

   Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави| Формата за банкова сметка съдържа следните полета: IBAN: - попълва се IBANa на банковата ...
  • Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи: Сметка по чл. 79 Фактура комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура Кредитно известие Дебитно известие  Всички операции ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...