Лента с бутони на формата за Електронни справки Regix

Лента с бутони на формата за Електронни справки RegixФормата за справки Междуре.обмен (RegiX) съдържа следните бутони и функционалности:
1. |Преглед| - отваря за преглед формата на Енфорсър съдържаща информация за направена справка
2. |Добави| - отваря формата за попълванена на информация за НОВА справка
3. |Търси| - отваря формата с полета за филтриране на информацията по извършени справки
4. |Връзки|- бърз бутон за връзка с входящ/изходящ регистър на системата свързан с извършената справка* Внимание - при добавяне и записване на нова справка в Regix, системата Енфорсър входира автоматично отговора на извършената справка във входящият регистър на системата. Системата може да бъде настроена и да запише автоматично и изходящ документ в изходящият регистър. Как може да бъде направено това, може да видите от следният линк - Как да изходирам автоматично документ при извършена справка в Regix?
5. |Експорт| - бутон за екпорт на формата на извършени справки в Excel или CSV формат
6. |Повтори справка от избрана| - бутона се използва за създаване на нова справка от вече направена такава.  Информацията от направената справка се копира и записва в нова справка. За да се кпира информацията, преди да бъде натиснат бутона, старата справка трявба да бъде маркирана.  Важно: Функцията работи само за 1 избрана справка!
7. |Файл| - Бутон за визуализиране на справка за печат или изтегляне на файл за печат с направена справка.
8. |Изтегли XML файлове| - използва се за изтегляне на "суров" XML формат на извършена справка. Използва се при поискване на допълнителна техническа информация от ЧСИ за извършени справки от държавни институции. 
9. |Допълнителни| - бутона е технически и не се използва!!!  • Related Articles

  • Активиране на Regix за системата Енфорсър

   Активирането на модула за електронни справки Regix за системата Енфорсър преминава през следните стъпки: 1. Подаване на необходимите документи за заявка и предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ /Бланка на документ - заявление за предоставяне на нов ...
  • Преглед и печат на извършени справки от Regix

   Визуализирането на извършените справки в системата Енфорсър се извършва от бутона |Преглед| В зависимост от типа на извършената справка системата визуализира различни панели на формата съдържащи информация от направената справка. Визуализирането на ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Въвеждане на лица податели на справка извършена в Regix

   След като бъде предоставен достъп на ЧСИ за справки в Regix чрез системата Енфорсър е необходимо да бъдат въведени данните за институциите, предоставящи справките. Това се извършва в Администрацията на системата --> раздел Описания --> подраздел ...
  • Работа с работната дъска на системата Енфорсър.

   Работната дъска на системата Енфорсър, дава възможност на ЧСИ да организира голяма част от задачите и събитията в кантората си. Тя служи като органайзер за ЧСИ и неговите служители, за да могат да следят и управляват по - лесно  процесите в ...